GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ NEDİR?

KİMLER GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMELİDİR?

Geçen yılın gelirden elde edilen kazanca dair verilen yıllık gelir vergisi beyannamesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı oran ve sınırlara uygun olarak düzenlenmektedir. Peki gelir vergisi beyannamesi nedir ve nasıl hazırlanır? Gelir gider takibi'nizi kolaylaştıran tüm çözümlere buradan ulaşabilirsiniz.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Gelir vergisi beyannamesi mükellefin o yıl içerisinde elde etmiş olduğu geliri ve bu gelire göre ödemesi gereken vergiyi ortaya koyan beyannamedir. Vergi ödemesinin yapılabilmesi için öncelikle yıllık gelir vergisi verilmesi gerekmektedir. Geçen yıl elde edilen kazancın bir göstergesi olan gelir vergisi beyannamesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirilmelidir.

Kimler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Vermelidir?

Türkiye’de ikamet eden ve herhangi bir kazanç kaynağı olan kişiler gelir vergisi ödeme yükümlülüğündedir. Ticari, zirai, serbest meslek kazançları, ücretler ve gayrimenkul ile menkul sermaye iratları gibi kazançlar gelir niteliğinde olup gelir vergisi beyannamesi yoluyla vergilendirilmelidir.

Gelir Türleri ve Gelir Vergisi Beyan Durumu

Ticari Kazançlar

Sosyal ağ platformları üzerinden metin, ses, görüntü gibi içerikler paylaşarak elde edilen kazançlar ile mobil cihazlar için geliştirilen uygulamalardan elde edilen kazançlar her yıl belirlenen tutarda geliri aşmamak kaydıyla vergiden muaf tutulur.. İstisna kapsamına giren kazançlar dışında, defter tutan tüccarlar zarar etseler dahi yıllık beyanname vermek zorundadırlar.

Zirai Kazançlar

Zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlarda vergileme genel olarak stopaj yoluyla yapılıyor olsa da istisnalar bulunmaktadır. Kanunda yazılı işletme büyüklüğünü aşan çiftçiler ile bir adet biçerdöver veya benzer nitelikteki motorlu araca sahip olan, on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları yıllık gelir vergisi beyannamesi kapsamına girmektedir.

Serbest Meslek Kazançları

Defter tutan ticari gelir grubunda olduğu gibi serbest meslek çalışanları da zarar etseler dahi beyanname vermek zorundadır. Telif ve ihtira beratı kazançlarının belirlenen tutarı aşmaması halinde gelir vergisinden muaf tutulur.

Ücretler

Her yıl yeniden belirlenen toplam tutarı aşmayan, bir veya birden fazla işverenden elde edilen stopaja tabi tutulan ücret gelirleri yıllık gelir vergisi ile bildirilmek zorundadır.

Kira gelirlerinde güncel belirlenmiş olan tutarı aşmayan ve stopaja tabi tutulmuş işyeri kira gelir vergisi beyannamesi kapsamında değildir. Konut kira gelirinde ise yıllık belirlenen tutar aşıldığı takdirde beyanname verilerek vergi ödemesi yapılması gerekmektedir. Kişi hem işyeri hem de konut kira geliri elde ediyorsa, yıllık gelirlerinin beyan sınırını aşıp aşmadığı tespit edilmektedir. Bu tespit yapılırken; konut kira geliri vergisinden istisna tutulan kısmını aşan tutar ile gelir vergisi stopajına dahil olan işyeri brüt kira geliri toplamı dikkate alınır. Bu toplam belirlenen sınırı aşmadığı takdirde sadece stopaja tabi olmayan konut kira gelirinin istisna tutarını aşan kısmı beyan edilmelidir.

Diğer Kazanç ve İratlar

Stopaja tabi tutulmuş alım satım kazançları için beyanname verilmemektedir. Ek olarak iktisaptan itibaren 5 yıl içinde satışı gerçekleşen gayrimenkullerin satış kazançları beyan edilmelidir.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nasıl Hazırlanır? 10 Adımda Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlama

Kira gelir vergisi beyannamesi hazırlamak isteyen mülk sahipleri işlemlerini internet üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler. Takip edilecek adımlar şu şekildedir;

  • Öncelikle gib.gov.tr adresi üzerinden “Hızlı Erişim” işlem başlığı altında yer alan “Hazır Beyan” sayfasına giderek e-devlet bilgileri ile sisteme giriş sağlanır.
  • Açılan sayfada “Beyanname Doldur” seçeneğine tıklanarak “Dönem Seç” sayfasından ilgili dönem seçimi yapılır.
  • “Yıllık Gelir Vergisi” sayfası açıldığında istenen bilgiler doldurulur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; götürü gider yöntemi seçildiğinde istisna sonrası gelirin %15’i gider olarak gelirden düşüyor olmasıdır. Gerçek gider yöntemi seçilirse gider tutarları ilgili satıra yazılır.
  • “Gelirden Yapılacak İndirimler” başlığı altına ise eğitim ve sağlık harcamaları, özel sigorta masrafları, bağışlar ve geçmiş yıl zararları yazılarak beyannameden yüzde oranları düşülür.
  • Bu işlemler sonrasında vergiye tabi gelir netleşir ve gelirin büyüklüğüne göre vergi hesaplanır.
  • Herhangi bir gelir vergisi ödemesi çıkmamış olsa da beyannamenin damga vergisi hesaplanır.
  • Önce taslak olarak kaydedilen beyanname, kontroller sonrasında onaylanıp tahakkuk fişi oluşturulabilir ve ücret ödenebilir kısmına gelinir. Kredi kartı ile ödenebilen ücret iki taksit şeklinde de ödenebilir.

Gelir Vergisi Beyannamesinde Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Gelir vergisi beyannamesinde yer alması gereken bilgiler internet üzerinden ulaşılabilir ve sistemde eksik veya hatalı bilgiler düzeltilebilir. Kira, ücret menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat geliri elde eden kişilere ilişkin bilgiler Merkezi Nüfus İdaresi, tapu, banka, PTT, sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlardan elde edilebilir.

Yıllık gelir vergisi her yıl belirlenen tarihler arasında beyan edilmelidir. Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen gelir tutarı üzerinden vergi cezası uygulanır. Siz de EkoCari’ye geçin, tüm ön muhasebe işlemlerinizi eksiksiz yönetin.

Sıkça Sorulan Sorular

Gelir vergisi beyannamesi, işletmelerin veya bireylerin belirli bir dönemdeki kazançları ve ödedikleri vergileri raporladıkları belgedir. Bu belge, vergi dairesine sunulur ve vergi ödemeleri ile vergi iadesini düzenlemek için kullanılır.

Ülkenin vergi yasalarına tabi olan birey ve işletmeler tarafından gelir vergisi beyannamesi verilmektedir.

İşletmelerin veya bireylerin maaş, işletme karı, sermaye kazancı, gayrimenkul kirası gibi çeşitli gelir kaynaklarından elde ettikleri kazançlar için gelir vergisi beyannamesi verilmelidir.

Vergi yasalarına ve takvimine bağlı olarak verilen gelir vergisi beyannamesi, belirli bir dönemin sonunda veya yılın belirli bir zamanında hazırlanarak sunulur.