Yevmiye Defteri Nedir?

Yevmiye defteri, bir işletmenin finansal kayıtlarını tutmak amacıyla kullanılan bir defterdir. Yevmiye defteri, işletmenin tüm mali işlemlerinin detaylı kaydını içerir. Bu kayıtlar, işletmenin gelirlerini, giderlerini, borçlarını ve alacaklarını takip etmek için kullanılır. Ayrıca, yevmiye defteri, işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini anlamak için kullanılan temel bir kaynaktır.

Yevmiye defteri, her işlem için ayrı bir sayfada tutulur. Her işlem kaydında, işlem tarihi, işlemle ilgili hesaplar, tutarlar, açıklamalar ve belgeler gibi bilgiler yer alır. Yevmiye defteri, her işlemin kaydını doğru bir şekilde tutarak, mali tabloların hazırlanması ve vergi beyannamelerinin düzenlenmesi için gerekli bilgileri sağlar.

Yevmiye defteri, işletmelerin genellikle yasal olarak tutmaları gereken bir kayıt türüdür. Bu nedenle, işletmelerin yevmiye defterlerini doğru ve düzenli bir şekilde tutmaları, finansal kayıtlarının doğruluğunu ve işletmenin finansal durumunun anlaşılmasını sağlar.

Yevmiye Defteri Kimler Tarafından Kullanılır?

Yevmiye defteri, genellikle bir işletmenin muhasebe departmanı ya da muhasebecisi tarafından kullanılır. Yevmiye defteri herhangi bir işletme için kullanılabilir ve herkesin kullanabileceği bir araçtır. Örneğin, küçük işletme sahipleri, serbest meslek sahipleri, ticari şirketler, dernekler ve vakıflar gibi farklı türdeki işletmeler yevmiye defteri kullanabilirler.

Bununla birlikte, yevmiye defteri genellikle bir muhasebeci ya da muhasebe departmanı tarafından tutulur. Bu, doğru ve düzenli bir şekilde kayıtların tutulması ve finansal bilgilerin doğruluğunun sağlanması için önemlidir. Muhasebeciler, işletmenin finansal durumunu anlamak ve finansal raporlar hazırlamak için yevmiye defterinden yararlanırlar.

Ayrıca, vergi beyannamelerinin hazırlanması için de yevmiye defterine ihtiyaç duyulur. Vergi beyannamelerinin doğru bir şekilde hazırlanabilmesi için işletmenin tüm finansal işlemlerinin kaydedilmiş olması gerekir. Yevmiye defteri, işletmenin finansal kayıtlarını doğru bir şekilde tutarak, vergi beyannamelerinin düzenlenmesi için gerekli bilgileri sağlar.

 • Ön muhasebe defteri tutarak; en klasik ve geleneksel yöntemlerden biri olan bilgilerin tek tek elle deftere yazarak tutma yöntemidir. Küçük işletmeler için daha uygundur. Hata yapma ihtimali yüksektir ve iş yükü fazladır. Arşivleme, kaybolma, yırtılma gibi riskleri vardır ve geçmişe ait bir bilgi bulma durumunda epey zaman kaybedilmesine neden olur.
 • Excel üzerinden kayıt tutarak; bu yöntem ile defter tutmak çok fazla zaman almaktadır ve yedekleme yapılmıyorsa veri kaybetme gibi durumlar yaşanabilmektedir. Önceden yapılan işleri bulmak zordur ve çok fazla sayfa açıldığında sayfanın yavaşlaması kapanması gibi durumlar meydana gelebilmektedir. Küçük bir yanlışlık tüm hesapların değişmesine veya karışmasına yol açabilmektedir.
 • Ön muhasebe programı ile defter tutarak; diğer seçeneklere göre en hızlı, kolay ve risksiz yöntem olan ön muhasebe programı ile defter tutma yöntemi en pratik olanıdır.

Yevmiye Defteri Nasıl Tutulur?

Yevmiye defteri, işlemlerin tarih, hesaplar, borçlar ve alacaklar gibi ayrıntılarının kaydedildiği bir kayıt defteridir. Yevmiye defterinin tutulması, işlemlerin gerçekleştirilmesi, belgelenmesi ve analiz edilmesi için önemlidir.

Yevmiye defteri tutmak için şu adımlar izlenebilir;

 • İşlemlerin belgelenmesi: İşlemlerin doğru bir şekilde kaydedilmesi için işlemler belgelenmelidir. Belgeler, faturalar, makbuzlar, banka dekontları vb. olabilir.
 • İşlemlerin analizi: İşlemlerin analizi yapılmalıdır. Bu, işlemin hangi hesaplara etki ettiğinin belirlenmesini içerir. Örneğin, bir malzeme satın alındığında, stok hesabı artar ve nakit hesabı azalır.
 • Yevmiye kaydının hazırlanması: İşlemin doğru hesaplara kaydedilmesi için bir yevmiye kaydı hazırlanmalıdır. Bu kayıt, işlem tarihi, hesapların adı, borç veya alacak tutarları gibi ayrıntıları içermelidir.
 • Yevmiye defterinin güncellenmesi: Yevmiye kaydı, yevmiye defterine kaydedilmelidir. Yevmiye defteri, işlemlerin kronolojik olarak kaydedildiği bir defterdir.
 • Defterin tasdiki: Yevmiye defterinin tasdiki, defterin doğru ve tam olduğunun onaylanmasıdır. Defterin tasdiki, yetkili bir muhasebeci veya işletme sahibi tarafından yapılabilir.

Yevmiye defteri tutmak, işletmenin finansal durumunun anlaşılması ve finansal raporların hazırlanması için önemlidir. Yevmiye defteri, işletmenin hesaplarını düzenli olarak takip etmesine ve mali tabloların hazırlanmasına yardımcı olur.

Yevmiye Defteri İçin Önemli Hususlar Nelerdir?

Yevmiye defteri, bir işletmenin finansal işlemlerini kaydettiği önemli bir defterdir. Bu defterin doğru ve düzenli tutulması, işletmenin finansal durumunun takibi, raporlanması ve vergi beyannamelerinin hazırlanması için çok önemlidir. Yevmiye defterinin doğru ve eksiksiz tutulması için aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Tarih: Her işlem, tarih ile kaydedilmelidir. Bu sayede, işlemin ne zaman yapıldığı takip edilebilir.
 • Hesap kodları: Yevmiye defterinde kullanılan hesapların kodları belirlenmeli ve her işlemde bu kodlar kullanılmalıdır. Bu sayede, işlem yapılacak hesapların doğru belirlenmesi ve takibi kolaylaşır.
 • Açıklama: Her işlem için açıklama yapılmalıdır. İşlemin ne olduğu, hangi hesaplara yapıldığı ve neden yapıldığı açıklanmalıdır.
 • Miktar: İşlemin miktarı belirtilmelidir. Bu sayede, işlemin maddi boyutu takip edilebilir.
 • Para birimi: İşlemin yapıldığı para birimi belirtilmelidir. Eğer farklı para birimleri kullanılıyorsa, bunların dönüşüm oranları da kaydedilmelidir.
 • Vergi bilgileri: Vergi beyannamelerinin hazırlanması için gerekli olan bilgilerin kaydedilmesi önemlidir. Bu bilgiler arasında KDV, gelir vergisi gibi vergi türleri bulunabilir.
 • Doğrulama: Yevmiye defterindeki işlemler periyodik olarak doğrulanmalıdır. Bu sayede, hataların ve eksikliklerin tespiti sağlanabilir.

Yukarıdaki hususlara dikkat edilerek yevmiye defteri doğru ve düzenli bir şekilde tutulabilir. Bu sayede, işletmenin finansal durumunun takibi ve raporlanması daha kolay hale gelir.

Yevmiye Defteri Zorunlu Mudur?

Evet, yevmiye defteri Türkiye'deki ticari işletmeler için zorunlu bir defterdir. Türkiye'de Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak işletmelerin defter tutma yükümlülükleri düzenlenmiştir ve yevmiye defteri de bu defterlerden biridir.

Yevmiye defteri, işletmenin finansal işlemlerini kaydettiği bir defterdir ve kayıtların doğru ve düzenli bir şekilde tutulması zorunludur. Yevmiye defteri, işletmenin cari hesapları, finansal durumu ve işlem hacmini takip etmek için kullanılır. Ayrıca, yevmiye defteri kayıtları, vergi beyannamelerinin hazırlanması ve denetimlerde kullanılmak üzere tutulur.

Bu nedenle, Türkiye'deki ticari işletmelerin yevmiye defteri tutma zorunluluğu vardır. Yevmiye defteri tutulmadığı takdirde, vergi incelemeleri sırasında cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yecmiye defteri kaybolduğunda, defterde yer alan kayıtların yeniden tutulması veya kayıpların belgelenmesi gerekir.

İşletmenin finansal verilerinin anlık olarak kaydedildiği yevmiye defterinde her işlem hemen kaydedilir. Onaylama işlemi ise mizan ve finansal raporların hazırlanması sırasında gerçekleştirilir.

İşletmeler yevmiye defterleri yetmediğinde daha ayrıntılı kayıt tutmak ve bu tarz sorunlarla uğraşmamak için ön muhasebe programı Ekocari’ye geçerek finansal işlemlerini daha verimli ve eksiksiz bir şekilde kaydedebilirler.

Yevmiye defteri kırtasiye veya ofis malzemeleri satan yerlerden kolayca tedarik edilebilir. Ek olarak, çevrimiçi satış platformlarından da satın alınabilir.

İşletmelerin muhasebecisi veya muhasebe departmanı tarafından tutulan yevmiye defterinde işletmenin günlük finansal işlemleri kaydedilir.