Ticaret ile uğraşan kişiler sıkça “Tevkifatlı fatura nedir?” sorusu ile karşı karşıya kalmaktadır. Tevkifat kelime anlamı olarak maddi kesintiler anlamına gelmektedir. Günümüzde serbest meslek ile kazanç sağlayan, mal ve hak kiralayan birçok kişi bulunmaktadır. Bu kişiler yaptığı işlemler tam tevkifata tabidir.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı fatura satın alınan bir mal veya hizmetin ardından, devlete ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi’nin (KDV) tamamının satıcı tarafından değil de bir kısmının alıcı tarafından ödenmesi durumunda kesilen bir fatura türüdür. Bu KDV’nin alıcı tarafından ödenmesi gereken kısma Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından karar verilerek Resmi Gazete’de yayınlanır.

Tevkifat türlerine göre ödeme şekli de değişmektedir. Tevkifat türlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Tam Tevkifat: Ödenecek olan verginin tamamının alıcı tarafından ödenmesidir.

Kısmi Tevkifat: Ödenecek olan vergi tutarının alıcı ve satıcı arasında paylaştırılarak, bir kısmının satıcı ve bir kısmının da alıcı tarafından ödenmesidir. Buradaki oranlar söz konusu işleme göre belirlenmektedir.

Gelir Vergisi Tevkifatı: Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kesinti oranlarıdır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Tevkifatı: Gerçekleşen işlemde belirlenen KDV tutarı bir kısmının düşülerek satıcı yerine vergi dairesine ödenmesidir.

Tevkifatlı Fatura Ne Zaman Kullanılır?

Bu fatura türü birçok farklı işlem için kullanılabilir. Bu işlemler arasında;

  • Bazı sponsorluk ve reklam verme işlemleri
  • Özel güvenlik hizmetleri
  • Yemek servisi ve organizasyon hizmetleri
  • Yapı denetim hizmetleri
  • Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri
  • Servis taşımacılık hizmetleri
  • Baskı hizmetleri
  • Demir çelik ürün teslimi hizmetleri gibi farklı işlemler sıralayabiliriz.

Kimler Kullanabilir?

Kamu kurumu niteliğindeki mesleki oluşumlar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisseleri işlem gören oluşumlar, genel bütçeli veya katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bağlı birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri ve herhangi bir borsada faaliyet gösteren oluşumlar, faturalarında belirli oranlarda tevkifat yapma yetkisine sahiptirler.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Düzenlenir?

Tevkifatlı fatura düzenleme ufak değişikliklerle diğer fatura düzenlemelerinden ayrılmaktadır. Tevkifatlı fatura üzerinde yer alan bilgiler tüm faturalarda yer alan bilgiler ile aynı olup, tek farkı ödenecek verginin taraflar arasında paylaştırılması ve belirtilen oranlarda ödenmesidir. Faturayı kesmek için öncelikle standart bir faturada yer alan tüm bilgilerin eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca faturanın toplam tutarını temsil eden vergi miktarını ve tarafların ne kadar ödeyeceği belirtilmelidir.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Tevkifatlı fatura hesaplaması yapılırken öncelikle yapılan işlemin tevkifat oranı resmi bir kaynaktan alınmalıdır. Oran belli olduktan sonra toplam bedel ve KDV oranı hesaplanır. Satıcı resmi kaynaktan alınan oranlara göre KDV dahil anlaştığı bedelden tevkifat oranında bir kesinti yaparak ödemesini alır. Hesaplamada dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Satın alımların KDV dahil toplam bedeli 2.000 TL'nin altında olduğunda ve kısmi tevkifat uygulanması gerekiyorsa, bu tevkifat oranları paylaşılmaz ve satış KDV'li olarak faturalandırılır. 2.000 TL'nin altındaki tam tevkifatlı işlemlerde ise KDV'nin tamamı istisnasız olarak alıcı tarafından ödenir.

İlgili Yasal Düzenlemeler

2023 yılı tevkifatlı fatura yapılan yasal düzenlemelerde bilinenin aksine sınır yine 2000 TL olarak devam etmektedir. KDV Genel Uygulama Tebliği'nde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedelinin 2.000,00 TL'yi aşmaması durumunda, hesaplanan KDV'nin tevkifata tabi tutulamayacağı, ancak sınırın aşıldığı durumlarda tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı açıkça ifade edilmektedir.

e-Fatura takibini kolayca yapabileceğiniz online ön muhasebe programı Ekocari’yi hemen ücretsiz deneyin.

Sıkça Sorulan Sorular

Tevkifatlı fatura, özel vergi kurallarına tabi olan işlemlerde ödemeyi yapan kişinin ödeme tutarından vergiyi keserek devlete ödemesini sağlayan bir fatura türüdür.

Gelir İdaresi Başkanlığı gibi resmi kurumlar veya belirli bir işlemde vergi kesme yükümlülüğü bulunan işletmeler tevkifat yapabilirler.

Genellikle mal ve hizmet alımları, kiralama, faiz ödemeleri, kira gelirleri, serbest meslek kazançları gibi çeşitli işlemlerde tevkifat uygulanabilir. Tevkifat uygulaması işlem türüne ve özel vergi kurallarına bağlı olarak değişebilir.

Tevkifatlı fatura genellikle vergi dairesi, bazı özel sektör işletmeleri ve kamu kurumları tarafından kesilebilir.