Başarılı bir şekilde ticaret dünyasında ilerlemek istiyorsanız özellikle stok kontrolü konusunda işleri düzenli ve planlı bir şekilde yönetmek, başarı için kritik bir faktördür. Bu yazımızda, “stok kontrolü nedir?” sorusuna detaylı şekilde cevap bulabilirsiniz.

Stok Kontrolü Nedir?

Stok kontrolü, işletmenin ürünlerinin toplam miktarını belirleyerek, stok fazlası veya eksikliği gibi durumları periyodik aralıklarla tespit etmek üzere yapılan süreçleri ifade eder. Ek olarak, depo sayımına benzer olsa da stok ve depo takibi daha kapsamlı bir iştir.

Ticaretle uğraşan kişiler için, mal veya hizmet satışı yapan firmaların iş sürekliliğini sağlamak için kaynaklarını sürekli olarak takip etmeleri kritik bir gerekliliktir. Bu süreç, müşteri taleplerini karşılamak için yeterli stoku korumanın yanı sıra depolama maliyetlerini azaltmak için de adımlar atmanızı sağlar.

Firma stok kontrolü gerçekleştirirken şu unsurlara dikkat etmelidir:

Periyodik Kontroller: Belirli periyotlarda stok hareketlerini düzenli olarak kontrol etmek, mevcut durumu takip etmelisiniz.

Depo Organizasyonu: Yeni ürünlerin girişi için düzenli bir organizasyon planı yapmalısınız. Bunun için depoların mevcut stok durumlarını göz önünde bulundurmalısınız.

Kayıt ve Takip: Stok giriş ve çıkışlarını sürekli olarak kayıt altına alarak bu işlemleri düzenli olarak izlemek için sistem veya belgeler kullanmalısınız.

Stok Sayımları ve Raporlama: Ay sonlarında stok envanterleriyle genel bir özet oluşturmalı; elde edilen verileri raporlamalı ve bu bilgileri arşivlemelisiniz.

Bütçe ve Stok Dengesi: Stok ve bütçe arasında denge sağlayarak öncelikleri belirlemeli ve iş planını detaylandırmalısınız.

Analiz ve Değerlendirme: Stoklardaki değişiklikleri dönemler arasında analiz edip değerlendirerek, elde edilen bilgiler doğrultusunda stokta kalacak veya elden çıkartılacak ürünleri belirlemelisiniz. Bu stratejiler, işletmenin stok kontrolünü etkin bir şekilde sağlamak ve stok yönetimini en üst düzeye çıkarmak için hayati öneme sahiptir. Sürekli olarak stok hareketlerini takip etmek, depo düzenini korumak ve finansal açıdan dengeyi sağlamak, işletmenin operasyonel verimliliğini artırmak için kilit adımlardır.

Stok Kontrolü Nasıl Yapılır?

Mevcutta var olan ürünlerin satış durumunu ve müşteri taleplerini tespit ederek stok planlaması ve kontrolü yapılmalıdır. Mevcuttaki ürünlerin stok miktarını, stokta kalma süresini ve satış ihtimalini göz önünde bulundurarak ürünlerin sayısı belirlenmelidir.

Örneğin bir mayo firmasının yaz aylarında plaj sezonu nedeniyle mayo satışlarının artacağını göz önünde bulundurması gereklidir. Talebin artacağını bilerek stok planlamasını ona göre yapmalıdır.

Stok Kontrolünün Avantajları Nelerdir?

İyi bir stok kontrolü, işletmelerin daha verimli ve rekabetçi olmalarına katkı sağlar. Bu kısımda, stok kontrolünün bir işletmeye sağladığı avantajlardan bahsedeceğiz.

Maliyet Kontrolü: Stok kontrolü, fazla stok tutmanın getirebileceği depolama maliyetlerini düşürerek işletme sermayesini etkili bir şekilde kullanmayı sağlar.

Talep Tahmini ve Planlama: Gelecekteki talepleri daha iyi tahmin etme ve buna göre planlama yapma imkanı sunar.

Sipariş Yönetimi: Stok kontrolü, işletmelerin doğru sipariş miktarlarını belirlemelerine ve tedarik zinciri yönetimini etkin bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olur.

Müşteri Memnuniyeti: Stok kontrolü, müşteri taleplerini doğru karşılayarak ve gerekli ürünleri zamanında temin ederek müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlar.

Depo Verimliliği: Stok kontrolü, depolama maliyetlerini azaltarak işletme sermayesini etkili bir şekilde yönetmeyi sağlar.

Stok Kontrol Yöntemleri Nelerdir?

Aşağıda yaygın olan bazı stok kontrol yöntemleri yer almaktadır. Yöntemlerin her biri, işletmenin büyüklüğü, sektörü ve özel gereksinimleri göz önüne alındığında farklı avantajlara sahiptir. İşletmeler, stok kontrolü yöntemlerini belirlerken kendi ihtiyaçlarına en uygun olanı seçerler.

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Bir organizasyonun karmaşık iş süreçlerini entegre etmek ve koordine etmek için geliştirilen kapsamlı bir yazılım sistemidir. Finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim, satış, ve tedarik zinciri gibi çeşitli iş alanlarını tek bir çatı altında birleştirerek, organizasyonun tüm departmanlarının daha etkili bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanır. Ancak, ERP'nin uygulanması karmaşık ve maliyetli bir süreç olabilir. Bu nedenle, organizasyonlar ERP sistemini uygulamadan önce ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkatlice değerlendirmeli, mevcut süreçlerini anlamalı ve uyum sağlamak için gerekli altyapıyı oluşturmalıdırlar.

En Düşük-En Yüksek (Min-Max) Yöntemi

Stok kontrolü konusunda bu yöntem, kullanılan basit bir stratejidir. Her ürün için belirlenen minimum ve maksimum stok seviyeleriyle çalışarak, stok seviyelerini optimize etmeyi ve sipariş verme süreçlerini düzenlemeyi amaçlar. Ancak, talep dalgalanmaları ve tedarik süreçlerindeki belirsizliklerle başa çıkma kapasitesi sınırlıdır. Bu nedenle, daha karmaşık işletmeler veya süreçler için daha sofistike stok kontrol yöntemleri tercih edilebilir.

ABC Stok Kontrolü

İşletmelerin stoklarını önem düzeylerine göre sınıflandırarak daha etkili bir kontrol ve yönlendirme stratejisi izlemelerini sağlayan bir yaklaşımdır. Bu strateji, stok portföyünün detaylı bir analizi üzerine inşa edilmiştir.

Stokların ABC sınıflandırması üç ana kategoriye dayanır. A sınıfındaki stoklar genellikle yüksek öneme sahip ve işletme için kritik olan ürünleri içerir. B sınıfındaki stoklar orta önem düzeyine sahiptir, ve C sınıfındaki stoklar düşük öneme sahip, genellikle daha ucuz ve daha az talep gören ürünleri içerir.

ABC analizi, işletmelerin stok kontrolü süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur. A kategorisindeki ürünler üzerinde daha fazla odaklanma, stok maliyetlerini minimize etme ve talep karşılamayı artırma potansiyeli sağlar. Bu analiz, işletmelerin sınırlı kaynaklarını en etkili şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir.

Gözle Kontrol Yöntemi

Stokların elle sayılması ve fiziksel olarak gözlemlenmesine dayanan basit bir stok yönetimi stratejisidir. Bu yöntem, özellikle küçük işletmeler veya otomatik stok takip sistemlerine sahip olmayan işletmeler için kullanılır. Elle yapılan sayımların basitliği ve düşük maliyeti avantaj sağlarken, büyük ve karmaşık işletmeler için pratik olmayabilir.

Çift Kutu Stok Kontrol Yöntemi

Stok kontrolü sürecinde yaygın olarak kullanılan diğer bir stratejidir. Bu yaklaşım, stokların kontrolü için iki ayrı depo veya lokasyonun kullanılmasını içerir. Her bir depo, farklı stratejilerle stok takibi yapabilir ve talep karşılamak için esnek bir yapı sunar. Bu sayede stok yönetimi daha etkili ve çevik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak, çift depo yöntemi, işletmenin büyüklüğüne, ürün çeşitliliğine ve iş yapısına bağlı olarak avantajları ve dezavantajları olan bir stratejidir.

Siz de Ekocari stok takip programı ile işletmenizin stok yönetim süreçlerini düzenleyip tek bir ekrandan stok kontrolünüzü kolayca yapabilirsiniz.