Kendi yeteneklerini ve uzmanlığını kullanarak bağımsız olarak çalışan bir kişi, elde ettiği kazanç için serbest meslek makbuzu kesmelidir. Belirli bir alanda uzmanlaşarak hizmetlerini müşterilere sunan serbest meslek erbabları tahsilat sonucu bu belgeyi düzenleyerek müşterisine de iletmelidir.

Serbest meslek erbabı kimdir? Serbest meslek makbuzu kimler keser?

Gelir Vergisi Kanunu 66.’ncı madde de serbest meslek erbabı şu şekilde tanımlanmıştır:

Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.

Serbest meslek sahipleri kendi işlerini kurarak, kendi müşteri portföylerini oluştururlar. Bu alanda, vergilendirme ve iş düzenleme yasaları ülkelere göre farklılık gösterdiğinden yerel düzenlemelere uygun olarak çalışmaları önem arz etmektedir.

Serbest meslek erbabına şu grupları örnek verebiliriz; doktor ve diş hekimleri, avukatlar, mimarlar, mühendisler, mali müşavirler ve muhasebeciler, grafik tasarımcılar, yazarlar ve editörler vb. kişilerdir.

Serbest meslek makbuzu nasıl düzenlenir?

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek sahibinin verdiği hizmet karşılığında aldığı ödemeyi gösteren belgedir. Serbest meslek erbabı tarafından düzenlenen bu belge iki sayfa olarak düzenlenir ve bir sayfası müşteriye verilir. Makbuz kesebilmek için öncelikle vergi dairesinden meslek mükellefiyeti açtırılmalıdır. Sonrasında, anlaşmalı olunan matbaa aracılığı ile bu makbuz bastırılmalıdır. İşlem sonrası düzenlenen makbuzun aslı müşteriye verilmelidir.

Dileyen serbest meslek erbapları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması ile elektronik ortamda makbuz düzenleyebilir, iletebilir ve saklayabilir. Ek olarak, düzenlenen elektronik belge Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanabilir.

Serbest meslek makbuzu kesersem hangi vergileri öderim?

Serbest meslek makbuzu kesilirken Stopaj (Gelir Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi) ödenmesi gereken vergilerdir. Bu vergilerden Stopaj oranı brüt tutarın %20 üzerinden hesaplanır. Bu vergi, müşterinin adına, muhtasar beyanname aracılığı ile vergi dairesine ödenen bir vergidir. KDV oranı ise %18 ve serbest meslek erbabı tarafından vergi dairesine ödenir.

Net tutar, müşterilerden tahsil edilen toplam ücretin vergilerden düşüldükten sonraki miktarını ifade eder ve vergiler düşülerek hesaplanır. Brüt tutar (Matrah) ise, vergiler dahil olmak üzere toplam kazancı ifade etmektedir. Diğer bir deyişle verilen hizmetin bedeli ve bu bedelin üzerine eklenen vergilerin toplamını gösterir.

Serbest meslek makbuzu hesaplama

Peki bu makbuzu düzenlerken hem stopaj oranı hem de KDV tutarı nasıl göz önünde bulundurulmalıdır? Örnek bir hesaplama ile şöyle açıklayabiliriz:

Müşteriye sağlanan hizmetin brüt tutarı 500 TL ise,

  • Stopaj tutarı: Brüt x %20 (500 x 20/100 = 100 TL olur.)
  • Net tutar: Brüt - Stopaj Oranı (500 - 100 = 400 TL’dir.)
  • %18 KDV oranı için; 500 x 18/100 = 90 TL Net: 400 + 90 = 490 TL olur.
  • Net: 400 + 90 = 490 TL olur.
  • Bu durumda, 490 TL’lik makbuz düzenlenmelidir.

Serbest meslek makbuzunda neler bulunmalıdır?

Kendi yeteneklerini ve uzmanlığını kullanarak bağımsız olarak çalışan bir kişi, elde ettiği kazanç için serbest meslek makbuzu kesmelidir. Belirli bir alanda uzmanlaşarak hizmetlerini müşterilere sunan serbest meslek erbabları tahsilat sonucu bu belgeyi düzenleyerek müşterisine de iletmelidir.

Serbest meslek erbabı kimdir? Serbest meslek makbuzu kimler keser?

Gelir Vergisi Kanunu 66.’ncı madde de serbest meslek erbabı şu şekilde tanımlanmıştır:

Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.

Serbest meslek sahipleri kendi işlerini kurarak, kendi müşteri portföylerini oluştururlar. Bu alanda, vergilendirme ve iş düzenleme yasaları ülkelere göre farklılık gösterdiğinden yerel düzenlemelere uygun olarak çalışmaları önem arz etmektedir.

Serbest meslek erbabına şu grupları örnek verebiliriz; doktor ve diş hekimleri, avukatlar, mimarlar, mühendisler, mali müşavirler ve muhasebeciler, grafik tasarımcılar, yazarlar ve editörler vb. kişilerdir.

Serbest meslek makbuzu nasıl düzenlenir?

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek sahibinin verdiği hizmet karşılığında aldığı ödemeyi gösteren belgedir. Serbest meslek erbabı tarafından düzenlenen bu belge iki sayfa olarak düzenlenir ve bir sayfası müşteriye verilir. Makbuz kesebilmek için öncelikle vergi dairesinden meslek mükellefiyeti açtırılmalıdır. Sonrasında, anlaşmalı olunan matbaa aracılığı ile bu makbuz bastırılmalıdır. İşlem sonrası düzenlenen makbuzun aslı müşteriye verilmelidir.

Dileyen serbest meslek erbapları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması ile elektronik ortamda makbuz düzenleyebilir, iletebilir ve saklayabilir. Ek olarak, düzenlenen elektronik belge Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanabilir.