İş planınızı hayata geçirmek için şahıs şirketi mi yoksa limited şirket mi kurmanın sizin için daha iyi olacağını bilmek avantaj sağlayacaktır.

Peki şahıs şirket ile limited şirket arasındaki farklar nelerdir?

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

Kurulumunun hızlı ve basit olması sebebiyle genellikle girişimciler tarafından tercih edilen şahıs şirketi, az sayıda ortak veya tek kişi tarafından kurulabilir. Şahıs şirket, gerekli evrakların vergi dairesine iletildikten sonra kurulabileceği gibi e-devlet şifresi ile İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş sağlayarak da kurulabilir.

Şahıs Şirketi Kurarken 7 Gerekli Evrak

Şahıs şirketi kurmak isteyenler gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayarak vergi dairesine teslim etmelidir. Gerekli olan evraklar şöyledir:

 • Kuruluş başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah
 • İş yeri adresinin kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi
 • Noterden alınan imza beyannamesi
 • Vesikalık fotoğraf

Şahıs Şirketi Özellikleri Nelerdir?

Şahıs şirketi özellikleri ele alındığında, belgelerin eksiksiz olması halinde bir gün içerisinde kurulabiliyor olmasının sağladığı avantaj ön plana çıkmaktadır. Şahıs şirketinin bir diğer avantajlı özelliği ise düşük maliyettir. Örneğin kuruluş maliyeti ve defter tasdik ücretleri diğer şirketlere kıyasla daha düşüktür. Özellikle ilk aşamalarda yüksek gelir elde etmek zor olduğundan gelire göre kademeli vergi sistemi uygulaması küçük işletmeler için rahatlatıcı bir başlangıç olabilir.

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi, en az iki ortak ile sermaye payları belirlenerek kurulan limited şirketi kanunen belirlenmiş esaslar doğrultusunda ticari faaliyetlerini yürütmektedirler. Limited şirketleri kurarken, ortak arası şirket sözleşmesi hazırlanır ve noterden onay alınır. Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden Limited şirket için seçilen unvanın tescili yapılır. Sermaye ödemesi, şirket ana sözleşmesi kaydı ve vergi levhası alınması işlemlerinden sonra faaliyete başlanabilir.

Limited Şirket Kurarken Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

 • Noterden tasdik edilmiş kuruluş sözleşmesi
 • Ortakların nüfus cüzdanı fotokopileri ve vesikalık fotoğrafları
 • Sermayenin yatırıldığını gösteren dekont
 • İkametgah belgeleri
 • İşyeri adresine ait kira sözleşmesi veya tapu belgesi
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Ortakların pay ve sermaye oranlarını gösteren evrak
 • Şirket temsilcisi ve mühürlerini gösteren belgeler

Limited Şirket Özellikleri

Limited şirket kurarken şahıs şirketi aksine 1 ortak ya da tüzel kişinin yeterli olması ve bu ortaklık yapısı sayesinde maliyetlerin paylaşılabilmesi avantajları arasında yer almaktadır. Kurumsal bir imaja sahip olması sebebiyle büyüme de uygun olması ile çeşitli destek ve teşviklerden yararlanılabilir olması limited şirket özellikleri arasında önemi vurgulanması gereken noktalardır.

Limited Şirket Yapısı ve Şirkette Bulunması Gereken Birimler

Limited şirketlerde şirket işleri genel kurul ve müdürler tarafından belirlenir. Karar alma aşamasında genel müdürler bulunurken iş yönetiminden müdürler sorumludur. Şirketin ortaklarından oluşan genel kurul hesap döneminin sona ermesinden sonra üç ay içinde olağan toplantı yapmakla mükelleftir. Şirket ortaklarının aralarından bir kişiyi veya üçüncü bir şahsı müdür olarak atayabilir.

Kendi içlerinde çeşitli özellikleri ve avantajları bulunan şahıs şirketi ile limited şirket arasındaki farklar sizin için doğru olan şirket türünü seçmenizde ayrıştırıcı nokta olacaktır.

Şahıs Şirketi İle Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Şahıs şirketleri ile limited şirketler birbirlerinden farklı yapılanmaya sahiptirler. İş planına hemen başlayarak zamanla tüzel kişilik aşamalarına geçmek isteyenler şahış şirketi kurmayı tercih ederken, sermaye ile ticari faaliyetlere başlayarak daha sağlam bir yapı şirketi olarak ilerlemek isteyenler limited şirket kurmayı tercih etmektedir.

Hangi Şirket Türünü Seçmeniz Gerektiğine Karar Verin

Şirket kurma aşamasında karar verirken şirket türü özelliklerinin yanı sıra bazı kriterleri de göz önünde bulundurmalısınız. Şirketinizin yıllık satış hedeflerini ve büyüme planlarınızı belirleyin. Kurumsal imajının ve ortaklık yapısının nasıl olacağına karar verin. Sermayenizi ve işin sürekliliğini düşünün. Şirket kuruluş aşamasında alacağınız kamu destek ve teşviklerini araştırın.

Yaptığınız araştırmalara ek olarak, hızlı bir başlangıç için şahıs şirketi kurmak, uzun vade aşamalarında avantajlara sahip olmak için ise limited şirket kurmayı tercih etmek sizin için uygun olabilir. İster şahıs şirketi isterseniz de limited şirket sahibi olun, markanızı büyütmek ve kurumsallaşma aşamalarına hızla geçmek için müşteri yönetimi, gelir gider takibi, nakit akışı ve faturalama süreçlerini verimli bir şekilde yönetmelisiniz.

İşletmenizin finansal işlemlerini kolayca takip etmek, avantajlı bir şekilde yönetmek ve tüm bu süreçleri hızlıca yöneterek kazandığınız zamanı işiniz için verimli bir şekilde kullanarak başarıya ulaşmak için Ekocari ön muhasebe programı'nı tercih edin.

Sıkça Sorulan Sorular

Limited şirket ile şahıs şirketi farklı işletme türleridir. Limited şirket, ortaklar arasında sınırlı sorumluluk sağlarken ayrı bir hukuki varlık olarak kabul edilir. Şahıs şirketi ise tek bir kişi tarafından yönetilen ve kişisel sorumluluğun olduğu bir işletme türüdür.

Şahıs şirketinin tüzel bir kişiliği yoktur ve işletme ile ortak arasında hukuki bir ayrım bulunmaz.

Tek bir kişi veya birden fazla kişi tarafından kurulabilen şahıs şirketinde ortakların sorumluluğu işletme büyüklüğüne ve yaptığı işe göre değişebilir.

Şahıs şirketi kurarken öncelikli olarak işletmenin adı belirlenere ticaret sicili müdürlüğüne bu isim tescil ettirilir. Sonrasında, gerekli izinler alınarak işletme açılışı için vergi dairesine başvurulmalıdır.