İşletmelerin kendi bünyesinde tüm işlemlerini takip ettiği ön muhasebe programları ile finansal durumun takibi yapıldığı için ön muhasebe programları büyük önem taşımaktadır. Finansal uzman bulundurma konusunda imkan bulamayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanımı ve takibi kolay ön muhasebe programları daha da önemli hale gelmektedir.

Ön Muhasebe Nedir?

Ön muhasebe, bir firmanın finansal işlemlerinin takip edilmesi ve kayıt altına alınması anlamına gelmektedir. Küçük, orta ve büyük her ölçekte firmanın ön muhasebe tutması gerekmektedir. Ön Muhasebe Programıyla fatura ve irsaliye düzenleme, cari takip, banka takibi, kasa ve çek/senet takibi gibi birçok işlem yapılır.

Ön Muhasebede Hangi İşlemler Yapılır?

Firmanın finansal takibinin yapıldığı ön muhasebe temel olarak yapılan işlemler;

  • Fatura, irsaliye düzenleme ve iletme
  • Cari Hesap Takibi
  • Banka Hesap Takibi
  • Stok Takibi
  • Müşteri Çek Senet Takibi
  • İşletme Çek Senet Takibi
  • Nakit Para Takibi

Ön Muhasebe Nasıl Yapılır? Ön Muhasebe Nasıl Tutulur?

Ön muhasebe 3 farklı yöntemle tutulabilmektedir;

  • Ön muhasebe defteri tutarak; en klasik ve geleneksel yöntemlerden biri olan bilgilerin tek tek elle deftere yazarak tutma yöntemidir. Küçük işletmeler için daha uygundur. Hata yapma ihtimali yüksektir ve iş yükü fazladır. Arşivleme, kaybolma, yırtılma gibi riskleri vardır ve geçmişe ait bir bilgi bulma durumunda epey zaman kaybedilmesine neden olur.
  • Excel üzerinden kayıt tutarak; bu yöntem ile defter tutmak çok fazla zaman almaktadır ve yedekleme yapılmıyorsa veri kaybetme gibi durumlar yaşanabilmektedir. Önceden yapılan işleri bulmak zordur ve çok fazla sayfa açıldığında sayfanın yavaşlaması kapanması gibi durumlar meydana gelebilmektedir. Küçük bir yanlışlık tüm hesapların değişmesine veya karışmasına yol açabilmektedir.
  • Ön Muhasebe Programı ile defter tutarak; diğer seçeneklere göre en hızlı, kolay ve risksiz yöntem olan Ön Muhasebe Programı ile defter tutma yöntemi en pratik olanıdır.

Ön Muhasebe Programında e-Fatura gönderilebilir mi?

Evet, ön muhasebe programlarında e-fatura düzenlemek ve göndermek mümkündür.

Ön muhasebe ile genel muhasebe arasındaki fark nedir?

Muhasebe alanının alt dalı olan ön muhasebe, oluşum içindeki işlemlerle ilgilenir. Genel muhasebe, oluşumun dışarıdaki finansal süreçleri ile ilgilenir. İşletmenin ilk evrak kayıtları ön muhasebede yapılırken; sınıflandırma, raporlama ve analiz süreci genel muhasebede yapılır. Ön muhasebede, genel muhasebeyi alakadar eden evraklar, faturalandırmalar ve hesaplamalar yapılır. Firmanın finansal durumunun takibi, defter beyanı, vergi borcu hesaplamaları gibi işlemler genel muhasebede yapılır. Ön muhasebede yapılan işler genel muhasebe aşamasında çalışanın işlerini kolaylaştırır.

Ön Muhasebe Programı seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Ön muhasebe program seçimi yaparken kullanımının kolay olmasına, bulut tabanlı olmasına, eklenti ve modüllerin şirketin ihtiyacını karşılamasına, verilen destek hizmetinin yeterli olmasına dikkat edilmelidir.

Kolay Ön Muhasebe Programı ekoCARİ’yi ücretsiz 14 gün deneyerek işletmenize sağlayacağı faydaları görebilirsiniz. Tüm finansal işlemlerinizin kolaylıkla yönetilebildiği ekoCARİ sayesinde şirket performansınızı artırma ve maliyetlerinizi azaltma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Ön muhasebeci, bir işletmenin finansal verilerini düzenler, kaydeder ve işlemleri takip eder. Ek olarak, vergi beyannamelerini hazırlayarak faturaları düzenler ve mali raporları oluşturur.

Ön muhasebe eğitim ve bilgi gerektiren bir uzmanlık alanıdır. İşletmeler ön muhasebe işlemleri için eğitim alan ve deneyime sahip kişileri tercih etmektedirler. Ancak ön muhasebe programları sayesinde artık herkes ön muhasebe işlemlerini kolayca yapabilmektedir.

İşletmenin gelir giderlerinin düzenli bir şekilde kaydedilerek, banka hareketlerinin takip edilmesi ve vergi beyannamelerinin hazırlanması ön muhasebe kapsamındadır.

Ön muhasebe öğrenme süresi kişinin mevcut bilgi birikimine ve öğrenme hızına göre değişiklik göstermektedir. Kolay ön muhasebe programı Ekocari ile muhasebe bilgisi olmadan tüm ön muhasebe işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ön muhasebede işletmenin günlük finansal işlemleri kayıt altına alınıp düzenlenirken, muhasebede finansal raporlama, mali analiz ve vergi planlaması gibi finansal yönetimiyle ilgili daha geniş bir rolü ifade eder.