Bir kuruluşun sahip olduğu para miktarındaki artış veya azalış nakit akışı olarak tanımlanır ve nakit akışı tablosu ile raporlanır. Finansal alanda bu terim, bir hesap dönemi içinde üretilen veya harcanan nakit miktarını ifade etmek için kullanılır. Farklı nakit akışı türleri bulunmaktadır ve tümü bir işletmenin yönetimi ve düzenli finansal analizlerde önemli bir rol oynamaktadır.

İşletmeye giren nakit miktarı nakit girişi, işletmeden çıkan nakit miktarı ise nakit çıkışı olarak tanımlanır. Özellikle küçük ölçekli işletmeler finansal verilerle, nakit dengesini kontrol eder ve gelecekteki nakit ihtiyaçlarını belirler.

Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit akış tablosu raporlama döneminde işletmeye giren ve işletmeden çıkan nakitleri detaylandıran bir finansal rapordur. Tabloda işletme, yatırım ve finansal faaliyetler olarak 3 ana bölüm yer almaktadır. İşletme faaliyeti nakdi, ürün satışlarının gelir ve masraflarını gösterir. Yatırım faaliyetleri imalat ekipman alım satımı gibi operasyonel nakit dengesini sağlar. Finansman faaliyetleri ise borç ödeme ve yeniden hisse satımını içerir.

Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

İşletmeler aylık nakit akış tablosu excel tablosu veya haftalık nakit akış excel tablosu hazırlayarak nakitin nereden geldiğini ve nereye gittiğini görebilirler. Bu görüntülemeler sonucu elde edilen veriler ile işletmenin mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olabilir ve gelecek dönem stratejileri hazırlayabilirler.

Nakit Akış Tablosu Bileşenleri

Doğrudan yöntem ya da dolaylı yöntem kullanarak nakit akışı raporlanabilir.

Doğrudan (Brüt) / Gross (Direct) Yöntem

Gelir-gider yöntemi de denilen bu raporlamada, nakit girişleri gelir olarak brüt nakit çıkışları da gider olarak sınıflandırılır. Gayrisafi nakit tahsilatların ve ödemelerin ana gruplarına ilişkin bilgiler muhasebe kayıtlarından alınabilir.

Muhasebe sisteminde yer alan 102 bankalar hesabına giren ve çıkan paranın kayıtları işletme , yatırım ve finansman faaliyetleri ve değerleme kayıtları olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrılır. Bu kategorilerdeki giren ve çıkan para kayıtları 102 bankalar hesabının toplamına eşit olur.

Nakit akış tablosu 9 aşaması şu şekildedir:

 • İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
 • Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
 • Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
 • Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
 • Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (1+2+3+4)
 • Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri;
 • Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri; (1+2+3+4+6)
 • Kullanımı Mümkün Olmayan Nakit ve Nakit Benzerleri
 • Kullanımı Mümkün Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri; (1+2+3+4+6-8)

Nakit Akış Tablosu Temel Adımları

Nakit akışı faaliyetlere göre sınıflandırılarak raporlanır. Bu faaliyetlere bakacak olursak;

Esas faaliyetler

İşletmenin hasılat getiren faaliyetleridir. Mal veya hizmet satışından elde edilen tahsilatlar, sigorta ve vergi ödemeleri örnek verilebilir.

Yatırım faaliyetleri

Uzun vadeli varlıkların edinilmesi ve elden çıkarılması faaliyetleri, nakit benzeri olmayan diğer yatırımları kapsar.

Finansman Faaliyetleri

Bu faaliyetler, işletmenin ödenmiş sermayesinin ve borçlanmalarının büyüklüğünde ve bileşiminde değişikliğe yol açan etkinliklerdir.

Döviz Cinsinden Nakit Akışları Nasıl Raporlanır?

Nakit akış tablosu raporlamalarında nakit akışının gerçekleştiği tarihteki döviz kuru üzerinden çevrilerek işletmenin kullandığı para birimi cinse çevrilir. Ancak, bu durumda zorlanılıyorsa, gerçek kura yakın bir döviz kuru kullanılabilir. Örneğin, ağırlıklı ortalama döviz kuru tercih edilebilir. Bununla birlikte, TMS 21 nakit akışları dönüşümünde, raporlama dönemi sonundaki döviz kurunun kullanılmasına izin vermez. Bunun nedeni, dönem sonunda meydana gelen ani düşüş veya yükselişlerin, dönem boyunca geçerli olan ortalama döviz kurdan ayrışarak gerçek durumu yansıtmayabileceğidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Nakit akışı, bir işletmenin belirli bir dönemde gelen nakit (gelirler) ve çıkan nakit (giderler) arasındaki farkı gösteren finansal işlemlerdir. Nakit akışı, işletmenin likiditesini, ödemelerini yapabilme yeteneğini ve finansal sağlığını değerlendirmek için kullanılır.

Nakit akışı yönetimi, işletmenin nakit akışını kontrol altında tutma ve optimize etme sürecidir. Bu yönetimi sağlamak için şunlar yapılabilir:

 • Gelir ve giderleri düzenli olarak izlemek.
 • Tahsilatları hızlandırmak için müşteri ilişkilerini yönetmek.
 • Gereksiz harcamaları kısmak.
 • İyi bir nakit rezervi oluşturmak ve acil durumlar için tasarruf etmek.

Nakit akışı önemlidir çünkü:

 • İşletmelerin günlük operasyonlarını sürdürebilmesi için nakite ihtiyacı vardır.
 • İşletme sağlığını ve likiditesini değerlendirmek için kullanılır.
 • Yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve büyümek için gerekli sermayeyi belirlemek için kullanılır.
 • İşletme iflas riskini azaltmaya yardımcı olur.

Nakit akış tablosu, belirli bir dönemde işletmenin gelen nakitleri (gelirler) ve çıkan nakitleri (giderler) ayrıntılı bir şekilde gösteren finansal bir tablodur. Bu tablo, işletmenin nakit akışını izlemek, analiz etmek ve tahmin etmek için kullanılır.

Nakit akış tablosu hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Başlangıç Nakiti: Dönemin başındaki nakit miktarını belirleyin.

Nakit Girişleri: Dönem boyunca gelen nakit miktarlarını kaydedin, bu gelirler satışlar, yatırımlar, borçların ödenmesi gibi kaynaklardan gelebilir.

Nakit Çıkışları: Dönem boyunca çıkan nakit miktarlarını kaydedin, bu giderler kira, personel maaşları, tedarikçi ödemeleri gibi kalemlerden oluşabilir.

Net Nakit Akışı: Nakit girişlerini çıkışlardan çıkartarak net nakit akışını hesaplayın.

Dönem Sonu Nakiti: Başlangıç nakit miktarına net nakit akışını ekleyerek dönemin sonundaki nakit miktarını bulun.