İş dünyasında güvenilirliğin ve resmiyetin teminatı olarak kabul edilen imza sirkülerleri, bir şirketin ya da kişinin imza yetkisini belirleyen kritik bir belgedir. Bu belge, resmi işlemlerde sağlam bir temel oluşturmanın yanı sıra, iş dünyasındaki ilişkilerde de güvenin anahtarıdır. İmza sirkülerleri ifadesinin anlamını ve nasıl alındığını anlamak, iş dünyasında etkili bir şekilde navigasyon yapmanın temel adımlarından biridir. Bu yazıda, “imza sirkülerleri nedir?” hakkında kapsamlı bir bakış sunarak, bu önemli belgeyi edinme sürecini inceleyeceğiz.

İmza Sirküsü Nedir?

İmza sirküsü, bir işletmenin veya bir kuruluşun yetkilendirilmiş kişilerinin imza yetkisini belirten bir belgedir. Bu belge, işletmenin veya kuruluşun resmi imzasını taşıyan kişilerin, şirketi veya kuruluşu temsil etme yetkisine sahip olduğunu kanıtlar. İmza sirküsü hem iç hem de dış ilişkilerde kullanıldığı için büyük bir öneme sahiptir.

İmza Sirküsü Kime Verilir?

İmza sirküsü, iş dünyasında bir organizasyonun belirlenen üst düzey yöneticileri ve yetkilileri tarafından sıkça kullanılan bir belge türüdür. Bu kişiler arasında genel müdürler, yönetim kurulu üyeleri, muhasebe müdürleri ve ticaret sicili yetkilileri gibi kilit pozisyonlardaki isimler bulunmaktadır. İmza sirküsü, bu belirlenen yetkililere, işletme veya kuruluş adına imza atmaları konusunda resmi yetki sağlar ve böylece söz konusu kişiler, şirketi veya kuruluşu yasal olarak temsil etme yetkisine sahip olurlar.

İmza sirkülerlerinin işlevselliği, belirlenen kişilere yalnızca bir işaretleme yetkisi vermekle kalmaz, aynı zamanda bu yetkinin hangi alanlara, hangi belgelere ve ne kadar süreyle geçerli olduğunu belirler. Bu da işletmenin iç işleyişini düzenler ve yetki kullanımını şeffaf bir şekilde yönetir.

İmza Sirküleri Ne İşe Yarar?

İmza sirküleri, iş dünyasında düzeni sağlamanın yanı sıra, güvenilir ve etkili bir işletme yönetimi için kilit bir araçtır. Bu belgeler, iç ve dış ilişkilerde şeffaflık ve güvenin korunmasına katkıda bulunur.

 • Resmi Yetki Sağlama: İmza sirküleri, belirli yöneticilere ve yetkililere resmiyet kazandırır. İmza atan kişiler, işletme adına yaptıkları her işlemde yetkilidir ve bu durum, işlemlerin geçerliliğini sağlar.
 • İşlem Hızını Artırma: İmza sirküleri, belirli yetkililere hızlı karar alma ve işlem yapma yetkisi tanıyarak iş süreçlerini hızlandırır. Bu, işletmenin rekabet avantajını artırabilir.
 • Yönetim ve Sorumlulukları Tanımlama: Belge, belirlenen kişilere hangi konularda yetki verildiğini net bir şekilde belirtir. Bu da yönetim ve sorumlulukların daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İmza sirküleri, işletmenin hukuki zeminini güçlendirir. İşlemlerin ve anlaşmaların hukuki olarak geçerli olmasını sağlayarak, olası sorunlara karşı güvence sağlar.
 • Dış İlişkilerde Güven Oluşturma: İmza sirküleri, işletmenin dış ilişkilerinde güvenilir bir ortam yaratır. İşbirliklerini daha sağlam temellere oturtarak işletmenin itibarını artırır.
 • Güvenlik ve Kontrol: Belge, yetkilendirilen kişiler dışında hiç kimsenin işletme adına imza atmasını önler. Bu, güvenlik ve kontrolü artırarak potansiyel kötü niyetli kullanımlara karşı koruma sağlar.

İmza Sirküsü Nereden Alınır?

İmza sirkülerlerini almak için genellikle yerel ticaret odası veya noter publice başvurulur. Belgelerin sunulması, ücret ödenmesi ve onay sürecini içerir. İmza sirküleri, belirli bir süre geçerli olup, düzenli olarak güncellenmelidir.

İşletmenin veya kuruluşun yetkilileri, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra resmi başvurularını yapmalı ve gerektiğinde ücretleri ödemelidir. İşlem tamamlandıktan sonra, ilgili kurum tarafından imza sirküsü düzenlenecek ve yetkililere teslim edilecektir.

İmza Beyannamesinin İmza Sirkülerinden Farkı Ne?

İmza beyannamesi, bir kişinin belirli bir işletme veya kuruluş adına imza yetkisine sahip olduğunu beyan ettiği bir belgedir. Bu beyanname, bir kişinin yetkilerini belirlemek ve doğrulamak için kullanılır. İmza sirküsü ise, bir işletmenin veya kuruluşun resmi olarak yetkilendirilmiş kişilerinin imza yetkisini belgeleyen bir belgedir. İmza sirküsü, kuruluşun genel imza yetkisine ilişkin bilgileri içerebilirken, imza beyannamesi daha spesifik bir imza yetkisini belirtir.

İmza Beyannamesi Kaybolursa Ne Olur?

İmza beyannamesi, bir kişinin bir işletme veya kuruluş adına imza yetkisini belirttiği önemli bir belgedir. Eğer imza beyannamesi kaybolursa, bu durumda yapılması gereken adımlar vardır. İlk olarak, kişi, beyannamenin düzenlendiği kurumla iletişime geçmeli ve durumu bildirmelidir. Kurum genellikle yeni bir imza beyannamesini talep etme sürecini yönlendirecektir. Yeni bir imza beyannamesi düzenlenerek, belgeler incelenir ve doğrulandıktan sonra kişiye verilir.

İmza Sirküleri Ne Kadar Süre Geçerlidir?

İmza sirküleri genellikle belirli bir süre için geçerlidir ve bu süre farklı ülkelerde ve kuruluşlarda değişebilir. Bu süre genellikle bir yıl veya daha uzun olabilir. İşletmenin veya kuruluşun ihtiyaçlarına bağlı olarak, imza sirküleri yenilenebilir veya güncellenebilir. Yenilenmesi veya güncellenmesi gereken imza sirküleri, süre bitiminden önce yeniden düzenlenmeli ve ilgili devlet kurumuna veya kuruma başvurulmalıdır.

İmza Sirküsü Nasıl Hazırlanır?

İmza sirküsü hazırlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • İşletmenin veya kuruluşun resmi adını, unvanını ve adresini belirleyin.
 • İşletmenin veya kuruluşun yetkilendirilmiş kişilerini belirleyin ve imza yetkilerini açıkça tanımlayın.
 • İmza sirküsünde yer alacak kişilerin adlarını ve görevlerini belirtin.
 • İmza sirküsünde belirtilen kişilerin imzalarını alın ve bu imzaların resmiyetini sağlamak için noter onayı gerektirebilirsiniz.
 • İşletmenin veya kuruluşun ticaret sicili kayıtlarını ve diğer resmî belgelerini hazırda bulundurun.
 • İmza sirküsünü tasarlayın ve gerekli bilgileri belirleyin.
 • Tasarlanan imza sirküsünü, ilgili devlet kurumuna veya kuruma sunun ve gerekli başvuruyu yapın.

2023 yılında imza sirküsü kaç TL?

2023'te imza sirküleri belgesi için belirlenen bedel 147 Türk lirasıdır. Normalde 98 Türk lirası olan bir imza sirküleri belgesinin ücreti, iki kopya oluşturulduğunda ikinci kopya için olan ücretin düşmesiyle 147 Türk lirasına ulaşır. Ancak, 10 Temmuz 2023 tarihinde harçlara ve KDV oranına yapılan artış nedeniyle bu ücretler güncellenmiştir.

Ekocari kolay ön muhasebe programı ile artık işlemleriniz çok daha hızlı ve kolay! Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Sıkça Sorulan Sorular

Noter veya ilgili kurumlar tarafından verilen imza sirküsü birçok işlem için kullanılmaktadır.

Kişilerin imzası ve kimlik bilgilerinin yer aldığı imza sirküleri, noter, belediye veya diğer resmi kurumlardan alınabilir.

İmza sirküsü çıkartmak, yerel düzenlemeler ve kullanılacak belgeye bağlı olarak değişebilmektedir.

İmza sirküsü zorunlu değildir ancak resmi işlemler, sözleşmeler veya kurumsal belgeler için sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır.

Kişi, imza sirküsünü talep ettiği bir zaman diliminde çıkarabilir.

Birçok işlem için gerekli olan imza sirküsü olmadan bazı işlemler yapılamamaktadır.

Bilgilerin dijitalleştirilmesi ve belgelerin elektronik ortamda kullanılması nedeniyle bazı yerlerde imza sirküleri kullanılmıyor olabilir.

Resmi kurumlar ve noter tarafından düzenlenmektedir.

İmza sirküsü, kişinin kimlik bilgileri ve imzasını içeren resmi bir belge iken, imza beyannamesi kişinin imzasını kullanma yetkisinin beyanıdır.

Noter onaylı imza sirküsü almak için noterlik ofisine başvurarak gerekli prosedürler takip edilebilir.