İade faturası, müşteri tarafından satın alınan bir ürünün iade edilmesi durumunda düzenlenen bir fatura türüdür. Bu fatura ile iade işlemleri kayıt altına alınarak vergi makamlarıyla muhasebe kayıtları düzenlenir.

İade faturası nasıl kesilir?

 • İade faturasını kesmek için GİB Portal’e, e-imza ve mali mühür uygulamalarının açık olduğundan emin olunarak giriş yapılmalıdır. Sonrasında şu adımlar izlenerek iade faturası oluşturulabilir:
 • “Belge İşlemleri” bölümünden “Fatura Oluştur” butonuna tıklanıp, boş fatura sayfası açılarak fatura tipi “İade” olarak seçilmelidir.
 • Gerekli boşluklara alıcı firma ve şahıs bilgileri yazılarak “İadeye Konu Olan Fatura Bilgileri” kısmına orjinaldeki fatura numarası ve düzenlenme tarihi eklenir.
 • Diğer bir aşamada iade edilecek malın miktarı, cinsi, birim fiyatı, iskonto ve KDV oranı gibi tüm bilgiler eklenir.
 • Hazırlanan belge alıcıya e-posta veya posta yoluyla gönderilir.
 • GİB üzerinde 6 ay sonra faturalar otomatik olarak silinmektedir. Bu nedenle, kesilen iade faturası mutlaka saklanmalıdır.

Özel entegratörler ile bu işlem daha kolaydır. Kullanılan özel entegratör üzerinden dakikalar içinde faturalara iade faturasına dönüştürülebilir.

İade faturasında hangi bilgiler olmalıdır?

Satışın ardından müşteri tarafından yapılan bir iade işlemi sonucunda kesilen iade faturası, vergi yasalarına muhasebe kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir. İşletmenin gelir ve giderlerinin kaydedilmesine ve vergi iadesi alabilmesine yardımcı olan faturada şu bilgiler yer almalıdır:

 • Fatura Numarası: İade faturasının numarası düzenlenen belgede mutlaka yer almalıdır.
 • İşletme Bilgiler: İade faturasını düzenleyen tarafta müşterinin adı, adresi ve vergi numarası gibi bilgileri yazılmalıdır.
 • Müşteri Bilgileri: İade yapan tarafın adı, adresi ve vergi numarası yazılmalıdır.
 • İade Tarihi: Ürün veya hizmet iadesinin gerçekleştiği tarih bilgisini içermelidir.
 • Ürün veya Hizmet Detayları: İade edilen ürün veya hizmetin adı, miktarı, birim fiyatı, ve toplam iade tutarı gibi detaylar eklenmelidir.
 • Vergi Bilgileri: Vergi oranları ve hesaplamaları (KDV) gibi vergi bilgileri yer almalıdır.
 • Toplam İade Tutarı: İade edilen ürün veya hizmetin toplam tutarı belirtilmelidir.

İade faturası ne zaman kesilmelidir?

İade faturası, ürün veya hizmetin iadesi onaylandığında kesilmelidir. İşletmenin iade politikalarına, yerel ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İade Talebi ve Onayı
Müşteri tarafından iade işlemi talep edildiğinde, işletme onayı alındıktan sonra fatura oluşturulabilir.

İade Edilen Malzemenin Alınması
Müşteri tarafından ürün veya hizmet iade edildiğinde fatura oluşturulabilir. Ürün veya hizmet iade alınmadan önce iade faturası kesilmesi önerilmemektedir.

e-Arşiv iade faturası nasıl kesilir?

e-Arşiv iade faturası oluşturmak için öncelikli olarak e-Arşiv uygulamasına erişim hakkının olup olmadığı belirlenmelidir. Bu erişim için Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurularak alınabilir. Daha sonra portale giriş yapılarak fatura üzerinde olması gereken tüm bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulur. Oluşturulan e-Arşiv iadesi kontrol edilerek onaylanır. Bu fatura müşteriye gönderilebilir veya e-Arşiv sistemine kaydedilebilir.

e-Fatura iade faturası nasıl kesilir?

e-Fatura iadesi, e-Fatura sistemi üzerinden düzenlenen ve dijital ortamda gönderilebilen bir iade faturasıdır. e-Arşiv iadesinde olduğu gibi e-Fatura iade faturası oluşturmak için de portale giriş yapılmalı ve gerekli bilgiler doldurulmalıdır. Onaylanan fatura müşteriye gönderilmeli ve sisteme kaydedilmelidir. Ek olarak, e-Arşiv ve e-Fatura iade faturaları işletmenin muhasebe kayıtlarına eklenmesi, muhasebe yönetiminin doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olacaktır.

Satıştan iade faturası ne anlama gelir?

Satıcı tarafından müşteriye önceden satılan bir ürünün iadesini kayıt altına almak için kullanılan belge, satıştan iade faturasıdır. Belgede işlemin tüm ayrıntıları yer alır. Satıştan iade faturası ile işletmeler arasında yapılan ticarette sıkça kullanılır ve iade işlemlerinin takip edilmesini kolaylaştırır.

Alıştan iade faturası ne anlama gelir?

İşletmeden alınan malların satıştaki özellikte olmaması, fazla veya eksik olması durumunda satıcı firmaya iade edilmesi alıştan iade anlamına gelmektedir. Bu iade işleminde malların tümünün iade edilebileceği gibi sadece belirli bir kısmı da iade edilebilir.

İade faturası kesilirken nelere dikkat edilmelidir?

İade faturası oluşturulurken dikkat edilmesi gereken birkaç faktör bulunmaktadır. Fatura düzenlenirken vergi yasalarına ve muhasebe standartlarına uygunluğuna dikkat edilmelidir. Ek olarak, iade faturasında yer alan bilgilerin eksik ve doğru bilgiler olmasına özen gösterilmeli ve mutlaka orjinal satış faturasının numarası belirtilmelidir.