İşletmeler için muhasebe süreci oldukça önemlidir. Muhasebeleştirme sürecinde gelir gider tablosu hazırlayarak takibini yapmak ve işletmenin finansal stratejisini bu yönde belirlemek gerekir. Gelir gider takibi düzenli bir şekilde yapılmazsa işletmeler finansal hedeflerine ulaşamayabilir ve yasal olarak bazı sıkıntılar yaşanabilir.

Tablo Özellikleri;

  • Belirli dönemleri kapsar
  • Olağan ve olağan dışı gelir-giderler ayrı olarak belirtilir.
  • İşletmenin muhasebe hareketlerini yansıtır

Gelirler

Gelir takibi alınan siparişler ve tahmini olarak yapılacak işlerin hesaplanarak bütçeye eklenmesiyle takip edilir. Yapılan hesaplamalar sonucunda işletme için yeni hedefler belirlenir. Hedeflerine ulaşarak kar elde etmek ve büyümek isteyen her işletme, gelir gider tablosu dengesini sağlamalıdır.

Giderler

İşletmeler muhasebe kayıtları ve kesin yapılacak olan harcamaların hesaplamalarını yaparak gider takibi yaparlar. Resmi harcamalar, personel harcamaları ve sponsorluklar gibi yapılacak olan sabit ödemeleri bütçeye ekleyerek gelirleri ile karşılaştırır ve gelir gider dengesi yakalamaya çalışırlar.

Gelir Gider Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir tablosu işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirler ile yaptığı harcamaların net sonucunu kar ve zarar olarak özetleyen bir tablodur. Gelir tablosu, hesap tipi ve rapor tipi olarak iki çeşide ayrılır.

Hesap Tipi Gelir Tablosu

T şeklinde hazırlanan bu tabloda sol tarafta giderler sağ tarafta ise gelirler yer almaktadır.

Rapor Tipi Gelir Tablosu

Rapor tipi gelir tablosunda olağan olmayan gelir ve giderler de yer alır. Gelir ve giderleri analiz edebilme özelliği bulunduğundan sıklıkla tercih edilen bir tablo tipidir.

Tablo hazırlanırken brüt satış karı, faaliyet karı, ve net kar ya da zarar kalemleri şeklinde belirli gruplar şeklinde toparlanabilir. Gelir tablosu bazı prensipler çerçevesinde düzenlenir. Bu prensiplerin amacı, satışların, gelirlerin, satış maliyetlerinin, giderlerin, kar ve zarar hesaplarının ve işletme maliyetlerinin belirli dönemlere ait sonuçlarının sınıflandırılarak gerçeğe uygun bir şekilde gösterilmesini sağlamaktır.

Gelir gider tablosu oluştururken temel faaliyetler için yapılan giderler ayrı, sürekli nitelikte olan diğer rutin faaliyet giderleri ve sürekli olmayan olağan dışı giderler ayrı ayrı gösterilir.

Rapor tipi gelir tablosunda olağan olmayan gelir ve giderler de yer alır. Gelir ve giderleri analiz edebilme özelliği bulunduğundan sıklıkla tercih edilen bir tablo tipidir.

İşletmenin yıl boyunca yıl boyunca elde ettiği gelirler 6 ile başlayan hesaplara kaydedilirken, giderler ise 7 ile başlayan hesaplara kaydedilir. Dönem sonunda, envanter işlemleri tamamlanır ve satılan malların maliyeti kaydedilir. Sonrasında, gider hesapları, ilgili gelir tablosundaki hesaplara aktarılıp kapatılırken geçici hesaplar da kullanılır.

Tüm gelir ve gider hesapları 6 ile başlayan gelir tablosunda toplandığında, tablo düzenlenebilir ve bilgisayarda oluşturulabilir. Son olarak tüm gelir ve gider hesapları 690 - “Dönem Kar ve Zarar Hesapları” kaydına devredilerek kapatılır.

İşletmeler İçin Önemi Nedir?

Ticari yaşam döngüsünde varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, faaliyetlerinden elde ettikleri karı en üst noktaya taşımak istemektedir. Bu nedenle işletmenin muhasebe kayıtları uygun bir şekilde kayıt altına alınarak gelir gider tablosu yapılmalıdır. Yapılan tablo ile kar ve zarar durumları sayısal olarak görülebilir. Tablo analizi sonrasında işletmelerin geleceğine yön verecek olan süreçler belirlenir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bir işletmenin belirli bir dönemdeki gelirini ve giderlerini ayrıntılı bir şekilde kaydeden finansal bir tablo olan gelir gider tablosu, işletmenin karlılığını değerlendirmek ve finansal performansını takip etmek için kullanılır.

Gelir gider tablosu hazırlanılırken, işletmenin gelir ve giderleri ayrıntılı bir şekilde listelenir. Gelirler giderlerden çıkarılarak işletmenin net karı veya zararı bulunur.

Gelir gider tablosu türleri işletmelerin özel gereksinimlerine ve sektöre bağlı olarak farklı türlerde olabilir. Temel gelir gider tablosu ise tek veya çok adımlı olarak hazırlanabilir.

Gelir gider tablosunun en önemli noktası işletme gelir giderlerini net ve ayrıntılı bir şekilde göstermesidir. Ek olarak, işletme karlılığının ve finansal sağlığının değerlendirilebilmesi için kolayca okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır.