Kişinin aylık gelir durumunu gösteren gelir belgesi, maaş bordrosu veya aile gelir belgesi olarak da adlandırılır. Bu belge kişiye özel belge olup bireyin kişisel bilgilerini içermektedir. Kişi, resmi bir gelire sahipse istediği zaman bu belgeyi almayı talep edebilir. Genellikle bankacılık işlemleri için talep edilse de, çalışan tarafından kazancının sekteye uğradığını düşündüğü zaman durumu tetkik etmek için isteyebilir.

Maaş bordrosu finansal işlemler için sıklıkla talep edilmektedir. Örneğin yeni kredi kartı başvurusunda bulunma, kredi çekme, vize başvurusunda bulunma gibi durumlarda ihtiyaç duyulur. Bunun sebebi, gelire sahip olmayan bireylerin borçlarını ödeyemeyeceği düşüncesi nedeniyle bankaların bu duruma sıcak bakmamasıdır.

Nereden Alınır?

Kişinin geliri, belgeyi nereden ve ne şekilde alacağını etkilemektedir. Bu sebeple çalışanların kayıtlı olduğu kuruma göre aşağıda yer alan şekillerde gelir belgesi alınabilir.

 • SGK çalışanları maaş bordrosunu çalıştığı yerden temin edebilir.
 • BAĞ-KUR’a bağlı serbest meslek çalışanları için gelirlerini gösteren vergi levhaları gelir belgesi niteliğindedir.
 • Emekliler maaş bordrolarını e-devlet üzerinden temin edebilir.

6 Adımda E-devletten Gelir Belgesi Alma

Gelir belgesini e-devlet kapısı üzerinden almak için şu adımlar izlenmelidir:

 • E-Devlet Kapısı’na giriş yapın.
 • Kullanıcı bilgilerinizi doğrulayın
 • Ana sayfada yer alan seçenekler arasından “Kurumlara” seçeneğine tıklayın.
 • “Hazine ve Maliyet Bakanlığı” seçeneğine tıklayın.
 • e-Bordro seçeneğine erişim sağlayın.
 • Açılan sayfada istediğiniz yıl ve ayı seçerek maaş bordrosunun çıktısını alın ve işlemi tamamlayın.

Gelir Belgesi Muafiyeti Nedir?

Vergi muafiyeti kapsamında yer alan avantajlardan biri olan gelir belgesi muafiyeti, vergi mükelleflerinin vergi ödemeleri dışında tutulması anlamına gelir. Kanunlarımızda belirtilen hükümlere göre vergi muafiyetine sahip olabilirsiniz. Bu durumda, tam veya kısmi muafiyet hakkından yararlanabilirsiniz.

Gelir Testi Nedir?

Gelir testi genel sağlık sigortası dışında kalan bireylerin ve aile bireylerinin gelir düzeylerinin belirlenerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlayan bir değerlendirme sürecidir. Devlette kayıtlı bir işte çalışmadığı tespit edilen, işyeri sahibi olmayan, 65 yaşını doldurmuş bireyler ile savaş veya vazife malullüğü veya işsizlik ödeneği gibi bir gelire sahip olmayan kişilere genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı sunmaktadır.

Gelir Testi Nasıl Yaptırılır?

Gelir testi ilgili kişinin ikamet ettiği adresin bağlı olduğu il/ ilçedeki valilik veya kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Gelir testi başvuru bizzat ilgili kişi tarafından yapılmalıdır. Ancak, özel durumlarda birinci dereceden yakını ile başvuru yapılabilir. Gelir testi için talep edilen herhangi bir belge bulunmamaktadır bu nedenle sadece başvuru formunun doldurularak teslim edilmesi yeterlidir.

Form teslim edildikten sonra, kurum tarafından bireyin ve hane halkının sahip olduğu mülk ve taşınmazlar, harcamalar ve giderler belirlenerek gelir tespiti yapılır. Tespit süreci bazen yetkili kişiler tarafından yapılan ev ziyaretleri ile desteklenebilir.

Tespit yapılma aşamasında dikkate alınacak hususlar şunlardır;

 • Ailenin gelir belgesi,
 • Aile kendi konutunda veya kira ödemeksizin başka birinin konutunda ikamet ediyorsa, evin rayiç bedelinin 240’ta biri,
 • Sahip olunan diğer gayrimenkullerin değerinin, dükkanların, arazi ve tarlaların 240’ta biri,
 • Otomobil veya ticari binek araçlar için rayiç bedelinin 120’de biri,
 • Büyükbaş veya küçükbaş hayvanların ilçe veya il Tarım Müdürlükleri tarafından belirlenen aylık gelir miktarı,
 • Bankadaki mevduat hesaplardan elde edilen aylık faiz kazancının iki katı tutarı,
 • Sürekli olarak alınan burs ve yardım gibi ödemelerin aylık ortalaması ile
 • Diğer tüm gelir kaynaklarının aylık ortalaması.

Bu hususlara ek olarak ailenin giderleri hesaplanırken aşağıda yer alan kalemler göz önünde bulundurulur:

 • Gıda
 • Giyim
 • Kira
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Ulaşım

Yapılan değerlendirmeler sonucu, aile üyelerinin aylık gelir tutarı güncel prime esas kazanç alt sınırının üçte birinden az ise, bu aile bireyleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınır.

Gelir gider takibi işlemlerinizi etkin bir şekilde yapabileceğiniz ön muhasebe programı Ekocari ile hemen tanışın, avantajlardan yararlanın.

Gelir Belgesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Çalışmayan kişiler bir gelirinin olmadığını kanıtlamak amacı ile ilgili yerel vergi dairesine başvurarak veya ilgili devlet kurumundan talep ederek alabilirler.

Ücretli veya özel sektör çalışanları gelir belgesini işverenlerinden alabilirler. İşverenler her yıl sonu çalışanlarına gelir vergisi vermekle yükümlüdürler.

Herhangi bir gelirin olmadığına dair belge, vergi dairesinden veya sosyal yardım almak isteyen kişiler için devlet kurumlarından alınabilir.

Gelir belgesi muafiyetinden genellikle çok düşük gelire sahip olan ve vergi ödeme yükümlülüğü bulunmayan kişiler yararlanabilir. Sosyal yardım alanlar, emekliler ve öğrenciler de bu muafiyet hakkına sahip olabilirler.

E-Devlet’e giriş yapılmasının ardından “Gelir İdaresi Başkanlığı” veya “Vergi Dairesi” hizmet sayfalarından birinde gelir belgesi sorgulanarak indirilebilir.

Sosyal yardım veya aile destek birimlerinden alınan aile gelir durum belgesi, ailedeki gelir durumunu ve ihtiyaçları belirtir.