Geçici vergi, bir vergi yılının sonunda hesaplanması gereken gelir veya kurumlar vergisinin yıl içinde tahsilatının sağlanması amacıyla, ilgili dönem içinde önceden tahsil edilen vergi türüdür. Genel olarak yıl içinde kazançlara ve karlara göre hesaplanarak ödenir.

Serbest meslek makbuzu kesersem hangi vergileri öderim?

Serbest meslek makbuzu kesilirken Stopaj (Gelir Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi) ödenmesi gereken vergilerdir. Bu vergilerden Stopaj oranı brüt tutarın %20 üzerinden hesaplanır. Bu vergi, müşterinin adına, muhtasar beyanname aracılığı ile vergi dairesine ödenen bir vergidir. KDV oranı ise %18 ve serbest meslek erbabı tarafından vergi dairesine ödenir.

2023 Yılı Geçici Vergi Oranları Nedir?

  • Gelir vergisi ödemeleri için %15,
  • Kurumlar Vergisi ödemeleri için %20’dir.

Geçici Vergi Kapsamında Olan Kazançlar

Serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin elde ettiği kazançlar ile gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar geçici vergi kapsamında yer almaktadır. Bu kazançlar 3 aylık olarak Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak ödenir.

Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi mükellefleri için, geçici vergi hesaplaması genellikle yılın belli dönemlerinde tahsil edilen önceden belirlenmiş miktarlar veya belirli oranlar kullanılarak yapılır. Bu hesaplama, aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Kazanç Belirleme: İlk adımda üç aylık sürede elde edilen kazanç belirlenir.

Oran Belirleme: Kazancın belirlenmesinden sonra, vergi oranı ile çarpmak için ilgili oran belirlenir. Bu oranlar Gelir Vergisi için %15, Kurumlar Vergisi mükellefleri için %20’dir.

Geçici Vergi Hesaplama: Belirlenen oran, elde edilen kazancın ilgili dönemine uygulanarak vergi hesaplaması yapılır.

Geçici Vergi Beyannamesi

Diğer vergi türlerinde olduğu gibi, geçici verginin de beyan edilmesi yasal bir gerekliliktir. Mükellefler, kişisel veya işletme durumlarına göre geçici vergi beyannamesini doldururken şunları eklemelidir:

  • Gelir tablosu
  • Hesap özeti
  • Serbest meslek kazancı bildirimi

Nakit Akışımı Nasıl Takip Ederim?

Geçici vergi beyannamesi hazırlanırken işletmenin gelir tablosu ve hesap özetinin eklenmesi gerektiğinden, nakit akışı takibini yapmak önemli bir noktadır. İşletmenin veya bireyin gelirlerini ve harcamalarını izleyebildiği nakit akışı takibi, finansal sağlığın ve mali durum değerlendirmesinin yapılmasına yardımcı olmaktadır. Nakit akışını iyi bir şekilde analiz ederek planlamasını yapan işletmeler, rakiplerinin önüne geçme avantajı elde eder.

Nakit akışının etkili bir şekilde takip edilmesi için şu adımlar izlenebilir:

Gelirleri Belirlemek: İşletmenin, maaş ve yatırım gibi gelir kaynakları belirlenir.

Harcamaları Kategorize Etmek: Tüm harcamalar kira, gıda, fatura, ulaşım ve eğitim gibi kategorilere ayrılır.

Günlük, Haftalık Takip: Nakit akışı günlük ve haftalık olarak takip edilerek, daha etkin sonuçlar alınabilir.

Analiz Etme: Nakit akışı düzenli olarak analiz edilerek, harcamalar gelire uyumlu hale getirilir.

Rapor üzerinden nakit akışı takibi

Nakit akış raporu hazırlanarak, rapor üzerinden işletmenin nakit akışı takip edilebilir.

Peki nakit akış raporu nasıl hazırlanır?

1. Gelir ve Giderlerin Belirlenmesi: İşletme veya bireyin tüm gelir kaynakları ve yaptığı harcamalar belirlenir.

2. Zaman Aralığının Belirlenmesi Nakit akış raporunu hangi zaman diliminde oluşturulmak istendiği belirlenir. Genel olarak aylık hazırlanan bu rapor haftalık, üç aylık veya yıllık olarak da oluşturulabilir.

3. Gelir ve Harcamaları Kaydetme Seçilen zaman dilimi içindeki tüm gelir ve harcamalar rapor üzerine kaydedilir ve bu gelir ve harcamalar kategorilere ayrılır.

4. Rapor Oluşturma Belirlenen zaman dilimi ve kategoriler kullanılarak rapor oluşturulur.

4 Adımda Rapor Üzerinden Nakit Akışı Takibi

1. Düzenli Güncellemeler Yapmak: Nakit akışı raporu düzenli olarak güncellendiğinde, finansal durumun sürekli izlenmesini sağlar.

2. Analiz ve İzleme: Raporlar düzenli olarak izlenmelidir. Bu sayede, gelirler ve harcamalar karşılaştırılabilir.

3. Tasarruf Hedefleri Belirlemek: Nakit akış tablosu analiz edilerek tasarruf hedefleri belirlenebilir. Harcamaların kontrol altına alınması, gelecekteki finansal hedeflere ulaşılması için önemli bir kritedir.

4. Özel Durumları İzleme: Beklenmedik durumlar ve harcamalar takip edilerek rapora dahil edilmelidir.

Nakit akışı nasıl takip edilir?

Bir hesap dönemine ait nakdin giriş ve çıkışlarını gösteren, tahsilat ve ödeme kaynakları ile paranın kullanım yerlerini işaret eden nakit akış tablosu hazırlanarak nakit akışı takip edilebilir. Nakit akış tablosunda yer alması gereken bilgiler şu şekildedir:

  • Dönem başındaki mevcut nakit miktarı,
  • Dönem içi girişi gerçekleşen nakitler,
  • Dönem içi çıkışı gerçekleşen nakitler,
  • Dönem sonu mevcut nakit miktarı,
  • Nakit artış veya azalış bilgilerinin ayrıntılı bilgileri.

Etkili bir nakit akış yönetimi için dikkat edilmesi gereken birtakım yöntemler bulunmaktadır:

Finansal tabloda kar-zarar analizlerinin bir bütün olarak izlenebilmesi için denetimler haftalık veya günlük olarak yapılabilir. Gelir gider tablosunun yönetimi için borç ve alacakların süresini takip etmek önemlidir. Yapılan harcamaları düzenli olarak kontrol etmek, gereksiz harcamaların önüne geçebilir.

Nakit akışını takip etmenin kolay yolu yok mu?

Nakit akış takibini kolayca yapmak için ön muhasebe programı Ekocari ile tanışın! Ekocari’nin Nakit Yönetimi özelliği ile nakit akış raporunuzu anında görüntüleyin, işlemleriniz ve ilgili hesaplarınızı eşleştirerek detayları takip edin.