e-Fatura durum kodları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Fatura kullanan mükellefler arasında bir standart oluşturulması için kullanılan kodlardır. Bu kodlar, e-Fatura’nın izlenmesi ve takip edilmesi için kullanılan ve fatura işleminin durumunu belirten numaralardır.

Genellikle Maliye Bakanlığı’nın Merkezi Fatura Uygulaması üzerinden gerçekleştirilen e-Fatura işlemlerinde bu kodlar sistem üzerinde görüntülenebilir. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kodları farklı anlamlar içermektedir. Bu kodlar sayesinde olası karışıklıkların ve aksamaların önüne geçilmiş olunur.

e-Fatura Durum Kodları

1000 - Zarf Kuyruğa Eklendi
Gönderici, fatura belgesini içeren zarfı oluşturarak Merkez Birim’e gönderir. Merkez Birim zarfı işlem sırasına ekler. Bu aşamada, kodun güncellenmesi beklenilmelidir.

1100 - Zarf İşleniyor
Merkez Birim’de sırası gelen zarf işlenmeye başlar. Bu aşamada zarf, şema ve schematron kontrollerinden geçer. Fatura durumunu GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) üzerinden sorgulanabilir.

1110 - Zip Dosyası Değil
Gönderilen zarfın formatı ".zip" değilse bu kod alınır. Bu durumda, fatura yeniden gönderilmelidir.

1111 - Zarf ID Uzunluğu Geçersiz
Zarf ID numarasının uzunluğu 32 karakter olmalıdır. Eğer bu uzunluğa sahip değilse veya farklıysa, bu durum kodu görüntülenir. Bu durumda faturayı yeniden göndermek gerekebilir.

1120 - Zarf Arşivden Kopyalanamadı
Bu kod, zarfın arşivden kopyalanamadığı durumları belirtir. Eğer bu kodu aldıysanız, faturayı yeniden göndermelisiniz.

1130 - Zip Açılamadı
Zarf dosyasında bir hata veya GİB'deki geçici sorunlar nedeniyle zarf açılamıyor. Bu durum kodunu alan bir faturanın yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

1131 - Zip Bir Dosya İçermeli
Zarf içinde hiçbir dosya bulunmuyorsa bu durum kodu alınır. Bu durumda faturayı yeniden göndermek gerekebilir.

1132 - XML Dosyası Değil
Zarf içindeki dosyaların XML formatında olmadığını gösterir.

1133 - Zarf ID ve XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı
Zarf ID'si ile XML dosyanın adının aynı karakterleri içermediği durumlarda bu durum kodu görüntülenir.

1140 - Doküman Ayrıştırılamadı
Zarf içindeki faturanın doğru şekilde çıkarılamadığı anlamına gelir.

1141 - Zarf ID Yok
Zarf ID alanı boşsa bu durum kodu alınır.

1142 - Zarf ID ve .zip Dosya Adı Aynı Olmalı
Zarf ID'si ile .zip dosyanın ID'sinin aynı karakterleri içermediği durumda bu durum kodu alınır.

1143 - Geçersiz Versiyon
Bu durum kodunu alan bir faturanın yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

1150 - Schematron Kontrol Sonucu Hatalı
Bu durum kodunu almak, fatura bilgilerinin GİB standartlarına uygun olmadığını gösterir.

1160 - XML Şema Kontrolünden Geçemedi
GİB şema kontrollerini geçen bir fatura, faturayı alan tarafın XML kontrollerini de geçmelidir.

1161 - İmza Sahibi TCKN/VKN Alınamadı
Bu durum kodunu alan faturanın yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

1162 - İmza Kaydedilemedi
Fatura gönderilmeden önce imza kontrolünün yapılması gerektiğini gösterir.

1163 - Gönderilen zarf sistemde daha önce kayıtlı olan bir faturayı içermektedir
Merkez Birim, zarfı posta kutusuna gönderir. Gönderim başarılıysa zarfın merkezdeki durum kodu, posta kutusundan sistem yanıtı alınana kadar 1220 durum kodu olan "Hedefte sistem yanıtı gelmedi"dir. Bu zarftaki faturalardan herhangi biri yeni bir zarfla tekrar gönderilirse, yeni zarf 1163 durum kodunu alır.

1170 - Yetki kontrol edilmedi
Gönderici birimin etiketinde GB (Gelir Beyanı) tanımlı olması gerekmektedir. PK (Portal Kullanıcısı) olarak tanımlandığı durumlarda bu durum kodu alınır ve faturanın yeniden gönderilmesi gerekebilir.

1172 - Posta kutusu yetkisi yok
Posta kutusu etiketinde PK (Portal Kullanıcısı) tanımlı olması gerekmektedir. GB'nin tanımlandığı durumlarda bu durum kodu alınır.

1175 - İmza yetkisi kontrol edilemedi
Müşteri veya alıcı tarafın ekstra kontrol istediği durumlarda bu durum kodu alınabilir.

1176 - İmza sahibi yetkisiz
Bu durum kodunu alan faturanın yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

1177 - Geçersiz imza
Bu durum kodunu almak, imza doğrulamasının geçersiz olduğunu gösterir. Fatura gönderilmeden önce "imza doğrulama" kontrolünün yapılması gerekmektedir. Ancak bu durum kodunu alan faturanın yeniden gönderilmesi gerekebilir.

1180 - Adres kontrol edilmedi
Bu durum kodunu alan faturanın yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

1181 - Adres bulunamadı
Alıcının etiket bilgisi, VKN veya TCKN'sinin değişmiş olabileceğini gösterir. Bu durumda fatura alıcısıyla iletişime geçilmesi ve ayrıca faturanın yeniden gönderilmesi gerekebilir.

1182 - Kullanıcı eklenemedi
Bu durum kodunu alan faturanın yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

1183 - Kullanıcı silinemedi
Bu durum kodunu alan faturanın yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

1190 - Sistem yanıtı hazırlanamadı
Bu durum kodunu alan faturanın yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

1195 - Sistem hatası
Bu durum kodunu alan faturanın yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

1200 - Zarf başarıyla işlendi
Gönderilen zarf işlendikten ve kontrollerden başarıyla geçtikten sonra e-fatura 1200 durum kodunu alır. Bu noktada zarfın durumu ile sistem yanıtı, Gönderici Birim'e iletilir. Gönderim sırasında bir hata yaşanmış olsa bile sonraki aşamaya geçilir.

1210* - Döküman bulunan adrese gönderilemedi
Zarfın alıcıya gönderilmesi sırasında hata oluşması ve gönderimin başarısız olması halinde bu durum koduyla karşılaşılır. Merkez Birim, daha sonra bu zarfı 4 kez daha göndermeyi deneyecektir. Yeniden gönderimler sonrasında bu kodun 1215, 1220, 1230 veya 1300 durum kodlarından birine dönmesi beklenir.

1215 - Doküman gönderimi başarısız. Tekrar gönderme sonlandı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 1210 durum kodunu almış olan faturaları 4 kez daha göndermeyi deneyebilir. Bu denemelerin başarısız olması durumunda 1215 durum koduyla karşılaşılır. Bu aşamada faturanın yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

1220* - Hedeften sistem yanıtı gelmedi
Zarf Merkez Birim'de işlendikten sonra alıcıya iletimi başarılı olursa bu durum kodunu alır. Ancak bu aşamada 1220 durum kodunun 1230 veya 1300 durum kodlarından birine dönmesi beklenir ve bu noktada tekrar fatura gönderilmemesi gereklidir. 1220 durum kodu 2 gün içinde güncellenip değişmezse, fatura alıcısı olan taraf (müşteri) ile iletişime geçilebilir.

1230 - Hedeften sistem yanıtı başarısız geldi
Bu durum kodunu alan faturalar için iade süreci başlatılmasına gerek yoktur. Faturanın yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

1300* - Başarıyla tamamlandı
Not: Eğer durum kodlarının sonunda “*” işareti eklenmişse, bu durum kodları satış faturasının aynı ETTN (Elektronik Tebligat Takip Numarası) ile gönderilmesine izin verilmediği anlamına gelmektedir. Bu durum koduyla karşılaşıldığında, öncelikle mevcut ETTN numarasının değiştirilmesi veya yeni bir numara oluşturulması gerekebilir. Daha sonra fatura, güncellenmiş veya yeni ETTN ile tekrar gönderilmelidir.