Teknolojinin gelişimiyle, her alanda dijitalleşme sağlanarak verilen dijital hizmetler artış gösterdi. Bu da karşımıza “Dijital hizmet vergisi nedir?” sorusunu çıkardı. Dijital hizmet veren bir işletme iseniz merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

DHV, online olarak satışı yapılan görsel, işitsel içeriklerin dijital hizmet ve içeriğin fiyatına yansıtılan vergi türüdür. Her içerik ya da hizmet satışında bu vergi alınır.

Dijital hizmet vergisi mükellefleri kimlerdir?

Bu verginin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Vergiyi ödemekle yükümlü olan mükellefler vergi yükümlülüklerine uygun hareket etmelidir. Vergi, aylık ödeme dönemlerinde tahsis edilir. Vergi kesintisi yapmak ya da beyanname vermekte zorunlu olan vergi mükellefleri, belirtilen süre içerisinde ödeme yapmalıdır.

Dijital Hizmet Vergisi’nin Amacı ve Gerekçesi

Vergi tabanlarını korumak ve gelirlerini artırmak isteyen ülkeler dijital hizmet vergisi uygulamaya başlamışlardır. Türkiye’nin de içinde yer aldığı bu sistemde Google, Facebook, ve Twitter gibi AB şirketlerinin ülkede sağladığı hizmetten elde edilen gelirden vergi temin etmek amaçlanır.

Türkiye’de üç farklı türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki dijital ortamda sunulan reklam hizmetleridir. İkincisi sesli ve görsel içerikler olup üçüncüsü ise kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri sağlanmasıdır. Türkiye bu vergi uygulaması ile uluslararası vergi alanındaki mücadeleci taraflardan biri olmuştur.

Dijital Hizmet Vergisi’ne İlişkin Yasal Düzenlemeler

Vergi kanunu

7194 sayılı Kanun'un 6/1 numaralı maddesi çerçevesinde dijital hizmet vergisi, aylık bazda vergilendirme dönemleri içermektedir. Vergi kesintisi yükümlülüğü olanlar ve beyanname verme zorunluluğu olan mükellefler, ilgili vergilendirme dönemine ait vergiyi, beyannamelerini verme süresi içinde ödemekle yükümlüdürler. Mükellefler, vergilendirme dönemi boyunca kazanç elde etmeseler dahi beyanname yükümlülüklerini sürdürmek durumundadır.

Dijital hizmet vergisi oranı

1 Mayıs 2020’de yürürlüğe giren vergi yasal düzenlemeleri her yıl yapılıyor. Bu vergi Türkiye’de yerleşik olmayan dijital hizmet sağlayıcılarına tasarlanmştır. 2023 yılında dijital hizmetlerden sağlanan her türlü gelirden %7,5 oranında vergi alınmasına karar verildi.

DHV Beyannamesi

Kanunlara göre vergilendirme dönemi bir ay olarak belirlenmiştir. Bu nedenle DHV beyannamesi de aylık olarak verilmektedir. Ancak, hizmet türüne ve mükelleflerin faaliyet hacmine göre üç aylık vergilendirme dönemi tespit edilebilir.

Vergi mükellefi, Türk Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden mükellefiyet tesisi yaptırmalıdır. Vergi beyannamesi bu web sitesi üzerinden elektronik olarak doldurulur. Mükellefler, dijital hizmet vergisi beyannamelerini vergilendirme dönemini takip eden ayın son günü akşamına kadar vermekle yükümlüdür. Ek olarak, o ay içinde gelir elde edilmemiş olsa bile, bu dönemin beyannamesi verilmelidir.

Ödemeler vergi daireleri, yetkili bankalar veya Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi aracılığı ile yapılabilir. Beyan ve ödemeleri gerçekleştirmeyen mükellefler yazılı olarak bilgilendirilir. Ayrıca, yükümlülükleri yerine getirmeyen mükelleflerin sunmuş oldukları hizmetlere erişimi, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenir.

Dijital Hizmet Vergisi ve İşletmeler Üzerindeki Etkisi

DHV, reklam hizmetlerinin sunulmasından elde edilen gelir üzerinden alınır. Bu reklamlar arasında arama motoru reklamları, banner reklamlar, video veya kullanıcı paylaşımının izlenmesi öncesinde görsel ve işitsel reklamlar, çevrimiçi iletilen ve pop-up gibi reklamlar yer almaktadır. Reklam üzerinden alınan vergide belirtmek gerekir ki reklam veren ve reklam alanın acentesi veya aracılık sunan diğer üçüncü kişilerden elde edilmesinin söz konusu vergilendirmeye etkisi yoktur.

Dijital hizmet vergisinin alındığı diğer hizmetler ise dijital ortamda yapılan içerik satışları ve içeriklerden yararlandırmaya yönelik hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamın sağlanmasıdır. Bu kapsamda elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.

Fatura işlemlerinizde kolaylık sağlayan online ön muhasebe programı Ekocari ile tanışmanızın tam zamanı!

Sıkça Sorulan Sorular

Vergi Mükellefiyeti: Türkiye'de bir dijital hizmet sunan yabancı veya yerli firmalar, belirli bir gelir eşiği geçerlerse Dijital Hizmet Vergisi mükellefi olurlar.

Vergi Beyannamesi: Vergi mükellefleri, her ay veya dönem sonunda dijital hizmetlerden elde ettikleri geliri beyan etmek ve vergiyi ödemekle yükümlüdürler.

Vergi Ödemesi: Dijital Hizmet Vergisi, elde edilen gelir üzerinden belirli bir oranda hesaplanır ve belirli bir süre içinde ödenmelidir.

Oranlar: Dijital Hizmet Vergisi oranı Türkiye'de yürürlükte olan oranlara göre değişebilir. Gelir düzeyine ve hizmet türüne bağlı olarak farklı oranlar uygulanabilir.

Gelir Eşiği: Gelir eşiği, vergi mükellefiyetini belirler. Bu eşik belirli bir miktarda geliri aşan firmaları vergiye tabi tutar.

Vergi Dönemleri: Vergi mükellefleri, genellikle aylık veya dönemsel olarak belirli bir döneme ait geliri beyan etmelidirler.

Yerli ve Yabancı Firmalar: Hem yerli hem de yabancı dijital hizmet sağlayıcıları Dijital Hizmet Vergisi'ne tabidir.

Dijital Hizmet Vergisi, çeşitli dijital hizmetlerin sunumundan kaynaklanan gelirleri kapsar. Bu hizmetler arasında dijital reklamcılık, dijital içerik satışı, dijital oyunlar, uygulama mağazaları üzerinden yapılan satışlar ve benzeri çevrimiçi hizmetler bulunur. Hem yerli hem de yabancı firmaların bu hizmetlerden elde ettikleri gelirler, Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi tutulur.

Ancak bu konuda yasal düzenlemeler zaman içinde değişebilir. Daha güncel ve ayrıntılı bilgilere ulaşmak için Türkiye Maliye Bakanlığı veya ilgili resmi kaynakları kontrol etmek önemlidir.